DỊCH VỤ KỸ THUẬT

- Tư vấn, hỗ trợ việc áp dụng hạt phun VULKAN INOX thông qua hệ thống dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi;

- Tư vấn kỹ thuật và bảo hành chu đáo.

- Các máy kiểu hiện đại cho phép làm sạch bề mặt, thu gom bụi, thu hồi tái sử dụng bi và các hạt mài, không làm ô nhiễm môi trường.

- Năng suất và chất lượng làm sạch bằng máy rất cao, giảm chi phí nhân công, tăng hiệu quả kinh tế.

https://www.youtube.com/watch?v=lt4oHw41s8g