Dịch vụ xử lý bề mặt:
Phun nhám;
Tảy bavia;
Làm sạch bề mặt...