Dịch vụ phun nhám bề mặt
Làm sạch bề mặt
Tảy bavia

Một số hình ảnh xử lý bề mặt bằng hạt Vulkan - Inox